ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 2015

 Η Architech ενημερώνει τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατασκευών πως, σύμφωνα με το ν. 4178/13, συνεχίζεται η τακτοποίησή τους έως 08/02/2016.

Όπως προκύπτει από την κωδικοποίηση οδηγιών και διατάξεων, το αρμόδιο υπουργείο (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), ενώ αρχικά έδωσε τέλος στην ανέγερση νέας γενιάς αυθαιρέτων με την εφαρμογή του Ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών», στη συνέχεια με οδηγίες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης έθεσε αποφασιστικά τα θεμέλια για την καταγραφή του υφιστάμενου αποθέματος αυθαιρέτων κατασκευών όλης της επικράτειας.

Πεποίθησή μας είναι πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τακτοποίησης για πρώτη φορά παρακάμπτονται οι Υπηρεσίες Δόμησης και η μελέτη υποβάλλεται απευθείας από τον ιδιώτη μηχανικό στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. με απόλυτη ευθύνη του ιδίου αλλά και του αιτούντος ιδιοκτήτη σε ό,τι αφορά:

  • τον τρόπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου
  • το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου
  • τους περιορισμούς των διατάξεων
  • τις εξαιρέσεις υπαγωγής στο νόμο
  • την ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης γενικότερα
  • την υποβολή και της Β’ φάσης της διαδικασίας

Η Architech, έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα και υποθέσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού αυτού αντικειμένου από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του Ν.4014/11. Με μόνα εφόδια το επιστημονικό επίπεδο και το ήθος της έχει καταγράψει περισσότερους από 110 νέους πελάτες για το έτος 2011 και περισσότερες από 150 περαιωθείσες υπαγωγές αυθαιρέτων στον εν λόγω νόμο μέχρι σήμερα.

Η Architech μπορεί να εγγυηθεί την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, του Ν.4014/11 (Ν.4178/13) και την έγκυρη υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες οριστικά από το άγχος και ενδεχόμενους κινδύνους στο μέλλον.