Στατικές Μελέτες

Βασική δραστηριότητα της ARCHITECH είναι η εκπόνηση στατικών μελετών. Μέσω της μακροχρόνιας εκπόνησης στατικών μελετών,  το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό έχει καταρτισθεί σε μια σειρά από τα καλύτερα λογισμικά της αγοράς και έχει αναπτύξει καινοτόμες εσωτερικές εφαρμογές. Η υφιστάμενη τεχνογνωσία των περασμένων χρόνων έχει προσαρμοσθεί πλήρως με το νέο περιβάλλον που δημιούργησε η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στην χώρα μας και οι μελέτες μας έχουν ήδη απαντήσει σε πλήθος προβλημάτων με εύστοχες και πρωτοποριακές λύσεις. Η υλοποίηση εκτελείται από αρμόδιο μελετητή για κάθε τομέα  τηρώντας πάντα αυστηρά τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που προβλέπονται για την επίτευξη ενός ποιοτικού αποτελέσματος πάντα σε απόλυτη συνάρτηση της οικονομίας με την βοήθεια των πεπερασμένων στοιχείων.

Μια σειρά από αναλυτικά σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών κόμβων, τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται με τεχνικές παρατηρήσεις συνοδεύουν πάντα τις εξερχόμενες μελέτες. Η παρουσίαση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο με ρεαλιστικό τρόπο είτε η ανάλυση αφορά φέρον οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα είτε χάλυβα ή ακόμα και σύμμεικτο.

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου. Ως εκ τούτου  δίνεται η δυνατότητα σε συναδέλφους μηχανικούς να συνεργαστούν με την ARCHITECHπαρέχοντας τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες για το εκάστοτε τεχνικό έργο, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου τους. Με άλλα λόγια ο συνάδελφος μηχανικός ο οποίος τυχαίνει να δραστηριοποιείται και να εμβαθύνει σε κάποιο διαφορετικό τομέα του μεγάλου φάσματος της επιστήμης μας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκμεταλλευόμενος τη δική μας τεχνογνωσία συνδιάζοντας εχέμυθα ποιότητα υπηρεσιών,  ευέλικτους χρόνους παράδοσης και ανταγωνιστικές τιμές. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με συναδέλφους μηχανικούς ακόμη και στα πλαίσια της ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων είναι μια δοκιμασμένη διαδικασία που μόνο όφελος προσέφερε και θα προσφέρει εκατέρωθεν.

Τρόπος συνεργασίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στη συνέχεια τηλεφωνικώς.