Μελετητικό Τμήμα


Ξεχωριστό, αλλά όχι ανεξάρτητο από το κατασκευαστικό είναι το μελετητικό τμήμα της εταιρίας. Απαρτίζεται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και εκπονεί όλες τις μελέτες που σχετίζονται με τεχνικά έργα.

Προϊόν του μελετητικού τμήματος είναι φάκελοι που έχουν υποβληθεί επιτυχώς σε πολεοδομίες της χώρας και αφορούν πάνω από 1200 μικρές και μεγάλες υποθέσεις ξεχωριστά.

Ειδικά για τις στατικές μελέτες κάθε ειδικού ή μη κτιριακού έργου η Ν.Α. παρέχει τη δυνατότητα online εκτέλεσης σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών τηρώντας την παρακάτω διαδικασία.

Αποστόλη των αρχιτεκτονικών σχεδίων με e-mail ή ταχυδρομικώς ή ακόμη και με FAX και Αποστόλη της μελέτης με τον ίδιο τρόπο.