Εκτιμήσεις Ακινήτων

Οι εκτιμήσεις αξίων ακινήτων αποτελούν παράλληλο άξονα της δραστηριότητας μας. Το αντικείμενο της εκτιμητικής επιστήμης συνδέεται άμεσα με αυτό του μελετητικού και νομικού μας υπόβαθρου. Με πελάτες όπως μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων τα τελευταία δέκα χρόνια, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εκθέσεις εκτιμήσεων για όλα τα είδη των ακινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή & Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα. Οι εκθέσεις εκτίμησης σε κάθε περίπτωση βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία, συνοδεύονται με προτάσεις στρατηγικών ανάπτυξης & αξιοποίησης της εξεταζόμενης ακίνητης περιουσίας και διαθέτουν επαρκή τεκμηρίωση ώστε αν απαιτηθεί να προσαρτώνται σε ενδεχόμενες δικαστικές εμπλοκές ή διεκδικήσεις.

Τα μέλη της ομάδας μας είναι πιστοποιημένα από την TEGoVA, το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών. Η παράδοση αδιάβλητων εκθέσεων εντός 3 εργάσιμων ημερών με την απαιτούμενη διακριτικότητα αποτελεί δεσμευτικό όρο που πάντοτε συνοδεύει τις υπηρεσίες μας.

 

Δικαιολογητικά για σύνταξη έκθεσης εκτίμησης