Ιστορία

Η Architech αποτελεί το προϊόν της συγχώνευσης παλιών και νέων τεχνικών γραφείων σε ένα, το έτος 2003. Τα μέλη της συνεταιρίστηκαν υπό τη σκέπη κοινής φιλοσοφίας σε θέματα που αφορούν την ατέρμονη εμβάθυνση στο επιστημονικό της γνωστικό αντικείμενο. Το κοινό πνεύμα των ανθρώπων της αναλύεται σε δύο βασικούς άξονες δραστηριότητας:

  • Την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσω του επιστημονικού έργου
  • Την υπεύθυνη εφαρμογή των διατάξεων όλου του θεσμικού πλαισίου που αφορά στα τεχνικά θέματα των οικοδομημάτων στη χώρα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Από την έναρξη της δραστηριότητάς της, έχει καταγράψει πλήθος αποπερατωμένων τεχνικών έργων. Δυνάμει μελετών της έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης με προχωρημένο επιστημονικό περιεχόμενο και έχει συνεργαστεί με άλλους επιστήμονες για την ορθή εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων και του αστικού κώδικα.

Το έτος 2010, η Architech εισέρχεται στην εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης κατασκευών από την πρώτη μέρα εφαρμογής του Ν.3661/08. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο βρίσκεται σε συνεχή επεξεργασία υπό το πρίσμα της υφιστάμενης γνώσης αλλά και των νέων δεδομένων όπως αυτά προκύπτουν μέσα από το πεδίο ερευνών για την απόδοση του κτιριακού κελύφους. Στόχος και ελπίδα είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας μας.

Φιλοσοφία

Η ποιότητα του σχεδιασμού και η επιτυχής εκτέλεση είναι καίριας σημασίας και αποτελούν τους κύριους άξονες εργασίας μας.

Κινούμαστε πάντα με την πεποίθηση πως η ποιότητα του περιβάλλοντος χώρου μας, έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα της ζωής μας. Απόδειξη για αυτό είναι το ότι η Αρχιτεκτονική είναι δημιούργημα των ανθρώπινων αναγκών σε συνδυασμό με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις κλιματολογικές συνθήκες ενός τόπου.

Πιστεύουμε ότι η καλύτερη Αρχιτεκτονική απαρτίζεται από μια σύνθεση όλων των στοιχείων που σκιαγραφούν ξεχωριστά τον χαρακτήρα ενός κτηρίου όπως η δομή κτιρίου, οι υπηρεσίες που θα φιλοξενήσει, η οικολογία και οι αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης, η ποιότητα του φυσικού φωτός, η εναρμόνιση του κτιρίου με τον περιβάλλοντα χώρο, η λειτουργικότητα και η τελική σχεδιαστική πινελιά που εξυψώνει την αισθητική και το πνεύμα.

Αυτή η πρακτική προσέγγιση σε συνδυασμό με την ισχυρή δέσμευση προς τους πελάτες μας για τη σωστή διαχείριση των πολύτιμων πόρων, του κόστους και του χρόνου χαρακτηρίζει την φιλοσοφία μας.

Δουλεύουμε σε συνεργασία με την έρευνα, προκαλούμε τις αισθήσεις και δοκιμάζουμε τις προκαταλήψεις.

Η φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης διακρίνει όλα μας τα έργα και αποτελεί καθήκον για τον σχεδιασμό μας είτε αυτό αφορά ένα έπιπλο είτε ένα ξενοδοχείο.


Έχουμε πάντα την τάση για πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις που χρησιμοποιούν πλήρως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσφέρουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO2.

Αρχιτεκτονική

O σωστός χώρος εργασίας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης. Μπορούμε να σας δείξουμε πως η αρχιτεκτονική και το interior desing δίνουν λύσεις που ταιριάζουν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και του ανθρώπινου δυναμικού σας. Ένα καλό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού, την αποτελεσματική συνεργασία, τη διάδοση πληροφοριών, τον πολιτισμό. Δουλεύοντας πάντα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, με την μακρόχρονη εμπειρία μας και τη διαρκώς αναβαθμισμένη τεχνογνωσία μας, σχεδιάζουμε χώρους που ταιριάζουν με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σας.