Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2308/1995

Η ομάδα του γραφείου μας, με πολυετή πείρα στην εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθε-σίας, του αστικού δικαίου καθώς και πολλών διττών θεμάτων, σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματίες που ενέχονται με εμπράγματα δικαιώματα, παρέχει τεχνικές, οικονομικές και ...

Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία ...
Περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα έργα και οι δραστηριότητες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε απρόσκοπτα τις υπηρεσίες μας μέχρι την οριστική επίτευξη των στόχων που μαζί θέτουμε , εγκαίρως, εντός ορίων προϋπολογισμού, τηρώντας πάντοτε τα πρότυπα ασφαλείας και με ποιότητα αποτελέσματος ανώτερη των προσδοκιών σας με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον.

Με γνώμονα τα παραπάνω προσπαθούμε να αναπτύσσουμε τις κατάλληλες συνεργασίες και καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο επαγγελματιών έτοιμων να ανταποκριθούν σε κάθε κατασκευαστική πρόκληση. Με ομαδική εργασία, υπευθυνότητα και σεβασμό σε κάθε συναλλαγή μας.

Περισσότερα